SŠ.04 | Mnohočleny, Lomené Výrazy, Mocniny a Odmocniny

Prvý kurz Algebry na strednej škole. Začneme teda pekne pomaly - zatiaľ bez rovníc a nerovníc.

   Pozrite si náhľad

Algebra je vo svojej podstate jazyk ktorým môžme popisovať rôzne javy, ktoré sa dejú okolo nás. Môžte si to jednoducho predstaviť ako skratku k rôznym zápisom. Namiesto toho aby sme niečo zapisovali stále dookola, algebra vám dáva možnosť pomocou výrazov zapísať tento opakujúci sa jav. Algebra a algebraické výrazy sú taktiež vstupnou bránou do sveta vyššej matematiky. Keď tento kurz zvládnete, otvoria sa Vám ohromujúce možnosti matematiky na vyššej úrovni. Algebra je používaná ľuďmi v rôznych zamestnaniach ako strojárstvo, programovanie alebo dizajn.

O tom čo je premenná sme sa naučili už na základnej škole. Teraz sa k tomu vrátime a začneme spájať rôzne premenné do takzvaných mnohočlenov. Ak ich pospájame príliš veľa, bude tieto mnohočleny potrebné zjednodušiť a presne tým tento kurz začneme. Čo ak som ja vytvoril jeden mnohočlen a môj kamarát vytvoril iný mnohočlen? Samozrejme ich môžme sčítať, odčítať a násobiť. Všetkými týmito operáciami si pomaly a postupne prejdeme.

Veľmi, veľmi ale naozaj veľmi dôležitou súčasťou kurzu sú takzvané Viétove vzorce. Tento múdry pán totiž vymyslel spôsob akým môžme rozložiť mnohočleny na súčin aby sa nám s nimi lepšie pracovalo. S rozkladom mnohočlenov na súčin sa budeme neskôr stretávať najmä pri kvadratických rovniciach.

Ďalej si z týchto našich mnohočlenov začneme vytvárať zlomky. Už sa ale nebudú volať zlomky ale lomené výrazy, ktoré vznikajú keď máme nejaký mnohočlen v čitateli aj menovateli zlomku. A prejdeme si naozaj veľa príkladov aby sme sa pri práci s lomenými výrazmi osvedčili ako skvelí matematici, keďže na túto tému neskôr naviažu lineárne lomené funkcie.

Na konci tohto kurzu sa dostaneme k algebraickým majstrovstvám, ktorými je práca s exponentom pri premenných. Totiž, exponent pri našej premennej môže byť nielen prirodzené číslo tak ako doposiaľ, ale aj záporné číslo, alebo dokonca zlomok! Ak je exponentom zlomok, tak v čitateli tohto zlomku sa objavuje mocnina tohto čísla a v menovateli jeho odmocnina. Presne tak, prejdeme si aj odmocninami aby sme to mali kompletné :)


Osnova Kurzu


  Práca S Mnohočlenmi
Dostupné v dní
dní po zapísaní sa

 

Začnite teraz!Často Kladené Otázky


Kedy tento kurz začína a kedy končí?

Tento kurz začína práve teraz a nekončí nikdy! Je to len na vás koľko času venujete učeniu sa a ako rýchlo si prejdete dané učivo - vy sa teda rozhodnete kedy kurz začína a kedy končí!

Akým spôsobom sa platí za kurz? Je tento spôsob platby bezpečný?

Pri zakúpení akéhokoľvek kurzu použijete jednoduchú platbu platobnou kartou, z ktorej bude daná čiastka odpočítaná. Potvrdenie o zaplatení Vám bude doručené na emailovú adresu. Platobná karta ktorú ste použili sa priradí k Vášmu profilu a preto ju pri ďalšej platbe nebudete musieť zadávať znovu. Naša platforma využíva systém PayPal vďaka ktorému sú Vaše údaje o platobnej karte a platby v úplnom bezpečí!

Na ako dlho mám prístup ku kurzu?

Pri väčšine kurzov je prístup k materiálom časovo neobmedzený. Jediný kurz pri ktorom je to inak, je “Matematika Pre Stredné Školy” kde si môžte zakúpiť prístup buď na jeden mesiac, alebo jeden rok.

Čo ak som nespokojný s kurzom?

Boli by sme veľmi neradi ak by ste boli nespokojní! V prípade nespokojnosti nás kontaktujte a Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní.

Môžem si kurz zakúpiť aj keď niesom zo Slovenska?
Samozrejme! Ak je váš účet v inej mene ako Euro, tak pri zaplatení kartou bude konverzným kurzom táto platba prepočítaná z danej meny na Euro.

Váš prednášajúci


Robert Barcik
Robert Barcik

Róbert Barcík je zakladateľom B-akadémie a zároveň jej inštruktorom matematiky. V roku 2014 sa inšpiroval Khan Academy a vďaka tohto vzoru vytvoril prvé videá z matematiky, ktoré boli zverejnené na stránke YouTube. Videá bral ako koníček až kým nezistil, že za 10 mesiacov od ich zverejnenia dosiahli viac než 80 000 pozretí. Následne vytvoril dalších 1500 videí, ktoré tvoria obsah B-akadémie na ktorú sa práve pozeráte.