2.4 | Základné Matematické Operácie 4 | Monitor 2015 | Príklad 2 |