2.5 | Základné Matematické Operácie 5 | Monitor 2014 | Príklad 18 |