Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  9. Pravý, Nepravý a Opačný Zlomok