Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  7. Prečo Je Odčítanie Záporného Čísla To Isté Ako Pričítanie Kladného