6. Sčítanie a Odčítanie Záporných Čísel - Príklady