10. Násobenie a Delenie Záporných Čísel - Príklady