Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  11. Príklady So Zápornými Číslami 1