Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  9. Sčítanie Obrovských Čísel