5. Limita Funkcie Z Pravej a Ľavej Strany - Príklad